Rouw- en verliesverwerking

een proces dat niet stopt als de tranen verdwenen zijn

Rouw is het antwoord dat iemand geeft op het verlies van iets of iemand waarmee een betekenisvolle relatie. Dit kan gaan om verschillende soorten relaties en verliesgebieden. Bijvoorbeeld verlies van fysieke of psychische gezondheid, aan verlies van werk, land, (t)huis, identiteit, toekomst door ongewenste kinderloosheid etc,…. We kunnen iemand verliezen door een scheiding, maar ook door een overlijden. En ook daarbinnen zijn er weer veel soorten verlies: van kinderen, ouders, partners, broers/zussen ten gevolge van een ziekte, zelfdoding, moord of ongeval…

Rouwen en loslaten (of beter anders vasthouden) is ook groeien.

Zoals geluk en liefde is ook verlies een deel van het leven. Iedereen kent periodes van rouw in zijn leven, toch rouwen we allen op onze eigen, unieke manier. Rouwen is een heel natuurlijk proces, een gezonde reactie op een verliessituatie.

Toch heerst er in onze cultuur een soort “collectieve afweer” ten opzichte van alles wat met verlies en rouw te maken heeft. Rouwenden worden vaak met clichés ‘getroost‘ en heel wat rouw blijft onopgemerkt en niet erkend en raakt bijgevolg “verstoord en gecompliceerd”.
Emoties van schuld, schaamte, boosheid, voortdurend ondraaglijk gemis, zich verliezen in pijn, eetstoornissen, depressie zijn hierbij mogelijke gevolgen….
De schade op het vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt meer en meer duidelijk en professionele begeleiding is dan ook absoluut aangewezen.


Image
 

Omgaan met verlies kan je leren

Bij rouwtherapie wordt aan de ene kant de pijn en de onmogelijkheid van het gemis gevalideerd, krijgt alles bestaansrecht en word je als slachtoffer van ingrijpend verlies aanschouwd. Maar daarentegen word je ook uitgedaagd om weer regisseur te worden van je eigen leven, door het vinden van een andere manier van vasthouden, door emotionele regulering en het herkaderen van negatieve overtuigingen.

Onze gediplomeerde rouw- en verliesconsulente kan jou vanuit haar persoonlijke ervaringen, gecombineerd met professionele expertise, hiermee leren omgaan, waardoor je als persoon terug sterker in het leven staat. Een gecompliceerd rouwproces wordt getransformeerd in een gewoon rouwproces dat nooit hoeft over te gaan, maar wel leefbaar is en kan geïntegreerd worden in je eigen identiteit.
 

Tarieven

  • € 60 per sessie (60 à 75 min)